جایگاه سیستم های هوشمند در حمل ونقل ریلی به صورت خلاصه

جایگاه سیستم های هوشمند در حمل ونقل ریلی به صورت خلاصه

سامانه های حمل ونقل ریلی دارای رده های تقسیم بندی مختلفی نظیر راه آهن بین شهری( مسافری، باری و سریع السیر) و راه آهن شهری ( سبک ، مترو، تراموا و مونوریل) با انواع قطارهای گوناگون بوده و بسته به نوع طراحی و نیازهای پیش بینی شده از زیر سیستم های مختلفی در کنارخط و […]

ادامه مطلب