صورتجلسه کارگروه تخصصی ITS حمل و نقل همگانی – جلسه شماره ۲

صورت جلسه کارگروه تخصصی ITS حمل و نقل همگانی – جلسه شماره  ۲ تاریخ جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۳ حاضرین حاضرین : آقایان: دکتر تقی زاده-دکتر امیری پور-خواجویی-سلیمانی-معاضدی-اعتضادی-خندابی-نظرنیا-سانیانی-کاهه خانم باریکانی جلسه با صحبت های جناب آقای دکتر تقی زاده باتوجه به حضور اعضای جدید کارگروه در مورد اهداف ITS و کارگروههای تشکل آغاز گردید. درادامه مهندس معاضدی در خصوص […]

ادامه مطلب

صورتجلسه کارگروه ITS حمل و نقل همگانی

صورتجلسه کارگروه ITS حمل و نقل همگانی

جلسه شماره : ۱ تاریخ : ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ اولین جلسه کارگروه ITS حمل و نقل همگانی در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ برگزار گردید . در ابتدای جلسه آ.د.تقی زاده ضمن خوش آمدگویی به اعضاء کارگروه ، به بیان اقدامات انجام شده از بدو تاسیس تشکل ITS ، پرداخته و مطرح نمودند ، این تشکل می تواند در قالب […]

ادامه مطلب