سیستم‌های حمل‌ و نقل هوشمند (ITS ) کارگروه ریلی – جلسه ۳

سیستم‌های حمل‌ و نقل هوشمند (ITS ) کارگروه ریلی – جلسه ۳

سیستم‌های حمل‌ و نقل هوشمند کارگروه ریلی ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ تاریخ جلسه جناب آقای دکتر تقی‌زاده ، آقایان مروجی، علی‌قارداشی، صالحی، فراهانچی، حسینی، ضرابی، صدرآبادی، ثامنی، شیرکوند، وحدت‌کار، فرامرززاده، زمانی ، خانم‌ها فلاح باشوق، باریکانی، حسینی، احمدی‌راد شرکت کنندگان – غائبین جلسه – موضوع

ادامه مطلب

سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS ) کارگروه ریلی – جلسه ۲

سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS ) کارگروه ریلی – جلسه ۲  تاریخ جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۳ حاضرین آقایان: تقی‌زاده، یزدانی، علی‌قارداشی، مروجی،صندیدزاده, کمالی، رضایی، صالحی، فرهودی، عدالت حقی، فرامرز زاده، حسینی، شریفی، جوکار و حبیب پور و خانم‌ها: فلاح، باریکانی، صادق‌رای، طاهری و حسینی ۳ موضوع با عنوان‌ های زیر ارائه شد : سیستم‌های هوشمند بهره‌برداری از حمل‌ونقل ریلی […]

ادامه مطلب