به عنوان تشکل علمی :

۱٫گسترش و بکارگیری ITS در کشور از طریق :

 1. ایجاد وب سایت ، نشریه ، کنفرانس ، بانک های اطلاعاتی تخصصی
 2. اطلاع رسانی تخصصی به مسئولین در خصوص اهمیت و جایگاه ITS
 3. تهیه و انتشار محتوای آموزشی در خصوص ITS در وب سایت
 4. اظهار نظر در مورد مباحث کلان ITS کشور و انعکاس آن به مسئولین

۲٫ ارتقاء سطح علمی تشکل با بهره گیری از :

 1. یکدیگر
 2. دانشگاه های داخلی
 3. مراجع خارجی ( دانشگاه ها ، مشاورین ، تشکل ها و ………. )
 4. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط
 5. بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط

۳٫ توجه بیشتر به ابعاد علمی و آکادمیک ITS :

 1. برگزاری نمایشگاه های تخصصی
 2. تهیه و انتشار استانداردهای ITS دنیا
 3. تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای مناسب برای کشور
 4. ایجاد دوره کارشناسی ارشد و دکتریITS
 5. طراحی و اجرای دوره های کوتاه مدت ITS منتهی به صدور گواهی نامه
 6. مشارکت در بومی­سازی استانداردهای ITS

۴٫ توسعه یک پارچه نظام بهره برداری از ITS
۵٫ ارتباط با سایر تشکل های مرتبط در حوزه : حمل و نقل : انجمن ها ، شورای حمل و نقل همگانی ، اتاق فکر مدیریت شهری ، فن آوری اطلاعات ، اتاق فکر ریلی
۶٫ اشاعه ITS انسان محور و ITS حمل و نقل همگانی (شکستن انحصار “محوریت خودرو درITS”)
۷٫ ایجاد بانک اطلاعات منابع ITS کشور (علاقمندان، خبرگان، کتاب ها، شرکت ها، …)
۸٫ برخورد منسجم و هماهنگ با موضوعات تخصصی و مدیریتی : خصوصی سازی و مشخص نمودن جایگاه قانونی و حقوقی سیستم های ITS و مراکز کنترل ترافیک در کشور
۹٫ تلاش در جهت دریافت جایگاه مشورتی و تخصصی لازم از طریق ارتباط با نهادهای ذیربط از جمله: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت راه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت (شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت)، ستاد مدیریت حمل­ونقل و سوخت و سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰٫ تدوین واژه نامه پیشنهادی ITS
۱۱٫ اطلاع رسانی در خصوص مناقصه های داخلی
۱۲٫ تهیه استانداردها و دستورالعمل ها برای مکان یابی – المان های ITS و ارتباطات و . . .

به عنوان شورای هماهنگی :

۱۳٫ انتقال تجارب (شهرها به یکدیگر ، برون شهری و درون شهری به یکدیگر ، خصوصی و دولتی به یکدیگر و ..) به منظور هماهنگی و هم­افزایی اقدامات مشابه یا موازی :

 1. تجارب موفق و ناموفق
 2. ابتکارات
 3. جلوگیری از اقدامات اشتباه

۱۴٫ انجام فعالیت به منظور پیاده سازی معماری ملی ITS
۱۵٫ تلاش برای جلب مشارکت، فرهنگ سازی و توانمندسازی سازمان های مهم ذیربط در زمینه های طراحی و تولید خودرو، بیمه، بانک، زیرساخت مخابرات، اپراتورهای همراه، امنیت اطلاعات،…. در زمینه های مرتبط با ITS .
۱۶٫ ایجاد هماهنگی بین پروژه های ITS برون شهری و درون شهری و مدهای مختلف حمل و نقل و صنعت خودرو و سایر صنایع و پروژه های ITS کلان کشوری
۱۷٫ مشارکت فعال در زمینه تدوین نقشه راه توسعه و بکارگیری ITS در کشور
۱۸٫ هماهنگی برگزاری نشست­های لازم برای نزدیکی و تعامل ذینفعان مختلف برای پیشبرد اهداف حوزه ITS
۱۹٫ ایجاد کارگروه­های تخصصی به منظور تهیه الگوی کسب ­وکار ITS در کشور و پیشنهاد طرح­های اجرایی مرتبط در بخش­های مختلف
۲۰٫ پیگیری تهیه طرح ملی ITS برای هماهنگی دستگاههای مختلف درون شهر و برون شهر
۲۱٫ اطلاع رسانی و تحلیل پروژه های مهم ITS کشور

به عنوان تشکل صنفی :

۲۲٫ رتبه دهی به شرکت های ITS و تعیین شاخص های ارزیابی و …….
۲۳٫داوری درابعاد تخصصی مورد اختلاف در قراردادها برای درخواست های واصله توسط کمیته ای در تشکل
۲۴٫ پیشنهاد تعرفه های خدمات ITS به نهادهای مسئول
۲۵٫ تهیه شرح خدمات تیپ ITS در کشور
۲۶٫ فعالیت به منظور ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مطالعات حمل ونقل و ترافیک ، مهندسی ترافیک با فعالیت های ITS

 1. توسعه یک پارچه نظام بهره برداری از ITS
 2. ارتباط با سایر تشکل های مرتبط در حوزه : حمل و نقل : انجمن ها ، شورای حمل و نقل همگانی ، اتاق فکر مدیریت شهری ، فن آوری اطلاعات ، اتاق فکر ریلی
 3. اشاعه ITS انسان محور و ITS حمل و نقل همگانی (شکستن انحصار “محوریت خودرو درITS”)
 4. ایجاد بانک اطلاعات منابع ITS کشور (علاقمندان، خبرگان، کتاب ها، شرکت ها، …)
 5. برخورد منسجم و هماهنگ با موضوعات تخصصی و مدیریتی : خصوصی سازی و مشخص نمودن جایگاه قانونی و حقوقی سیستم های ITS و مراکز کنترل ترافیک در کشور
 6. تلاش در جهت دریافت جایگاه مشورتی و تخصصی لازم از طریق ارتباط با نهادهای ذیربط از جمله: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت راه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت (شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت)، ستاد مدیریت حمل­ونقل و سوخت و سازمان حفاظت محیط زیست
 7. تدوین واژه نامه پیشنهادی ITS
 8. اطلاع رسانی در خصوص مناقصه های داخلی
 9. تهیه استانداردها و دستورالعمل ها برای مکان یابی – المان های ITS و ارتباطات و . . .