مشاور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دکتر تقی زاده

۱

دبیر شورای عالی ترافیک کشور

دکتر همدانی

۲

معاون شرکت کنترل ترافیک شهر تهران

دکتر مروجی

۳

مدرس دانشگاه صنعتی شریف و نویسنده کتاب در زمینه ITS

دکتر محمدتقی عیسایی

۴

مدیر عامل شرکت سیستم‌های حمل ونقل هوشمند

مهندس محمود سیادت موسوی

۵

رئیس پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند دانشگاه امیرکبیر

دکتر مهدی تشکری

۶

رییس گروه IT جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مهندس رستمی

۷

مدرس دانشگاه تربیت مدرس و متخصص ITS هوایی

دکتر صفارزاده

۸

رئیس مرکز مدیریت راه های کشور

مهندس امانی

۹

مدیر دبیرخانه تشکل ITS

مهندس وحید علی قارداشی

۱۰

مدیر IT وزارت راه

مهندس رادسعید

۱۱

مدیر IT سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

مهندس مداح

۱۲

شرکت کنترل ترافیک شهر تهران

دکتر جلالی

۱۳

مسئول دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مهندس مهدی فقیهی

۱۴

مدیر پروژه طرح کلان مطالعات و طراحی سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری و برون شهری

دکتر مهدی قطعی

۱۵

مدیر گروه حمل و نقل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

امیر روحی

۱۶

متخصص IT و ITS در بخش هوایی و ریلی

مهدی صفری مقدم

۱۷

مدیر IT راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 مهندس سیف پور

۱۸

متخصص IT و ITS در بخش هوایی

شاهرخ ظهرابزاده بزرگی

۱۹

معاونت حمل و نقل و ترفیک شهر قزوین

۲۰

معاونت حمل و نقل و ترفیک شهر کرمان

مهندس محمدی

۲۱

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران

مهندس وزیری

۲۲

نماینده بخش خصوصی از شرکت ایریانابوم

مهندس مرتضی احمدی

۲۳

رییس مرکز فن آوری پلیس ناجا

مهندس محمد صادقی

۲۴

فن آوری اطلاعات راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

مهندس محمدرضا کرمی

۲۵

مدیر مرکز کنترل ترافیک اهواز

مهندس معاضدی

۲۶

استادبخش سیگنالینگ دانشکده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت

دکتر صندیزاده

۲۷

معاون فاوای راهور تهران

مهندس مسعود جبارزاده

۲۸

کارشناس سیستمها از راهور

مهندس دانیال زاده

۲۹

رییس اداره ارتباطات فاوا

مهندس علی پناهی

۳۰

مسئول اداره مراقبت الکترونیک فاوای ناجا

مهندس محمدرضا عبدالمنافی

۳۱

 معاون حمل و نقل و ترافیک بندر عباس

مهندس شیرخانلو

۳۲

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر رشت

مهندس تلیسگر

۳۳

دبیر جلسه

سجاد بهجتی

۳۴

مهندس بهروز

۳۵