جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر

 

نام طرح
مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری
 حوزه بررسی و تحلیل ذینفعان
موضوع جمع آوری نظرات و دیدگاه های ذینفعان و پیشنهادات در خصوص اهداف در فاز صفر
دانلود

دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

کد امنیتی *